תנאי שימוש

תנאי שימוש אלו (“תנאי השימוש”) מסדירים וקובעים את אופן השימוש באתר האינטרנט של חברת קאנוניק בע”מ (להלן: “החברה” ו/או “קאנוניק”) הזמין בכתובת: https://canonic.co.il/ ו/או עמודים דיגיטליים אחרים של החברה (להלן: “האתר”), על ידי גולשי האתר (“משתמש”, “הנך” או “אתה”).  על כן, מומלץ לקרוא בקפידה ובעיון תנאי שימוש אלו, בטרם גלישה ו/או שימוש באתר.

מדיניות הפרטיות  של החברה (“מדיניות הפרטיות”) וכן, וכן תקנון חברי הקהילה שלנו (במידה ונרשמת), וכל תנאי נוסף אשר עשוי להיות מוצג באתר, הינם חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו (יחד יכונו להלן: “התנאים”). בעת כל כניסה, גישה או כל שימוש באתר, המשתמש מאשר כי קרא, הבין והינו נותן את הסכמתו המלאה לתנאים. על כן, משתמש אשר אינו מסכים לתנאים, כולם או חלקם, אינו רשאי לעשות כל שימוש באתר.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם חלים באופן זהה על שני המינים. כל האמור בתנאי שימוש אלו בלשון יחיד – אף רבים במשמע.

האתר והתוכן המוצע  בו אינם מיועדים לקטינים מתחת לגיל 18.

תיקון ו/או שינוי התנאים

החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן או לשנות מעת לעת את התנאים, כולם או חלקם, על פי הצורך ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא התחייבות למתן הודעה, מוקדמת ו/או בדיעבד. במידה ויבוצעו שינויים ו/או תיקונים כאמור, אלו ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת תנאי השימוש המעודכנים באתר. תאריך השינוי האחרון יבוא לידי ביטוי תחת הכותרת “עודכן לאחרונה”. המשך השימוש באתר, לאחר הצגתם של תנאי השימוש המעודכנים מהווים את הסכמתו של המשתמש לשינויים ו/או התיקונים אשר בוצעו. במידה והחברה תבצע שינויים אשר, לשיקול דעתה של החברה, עשויים להשפיע באופן מהותי על זכויותיו של המשתמש, החברה תנקוט באמצעים סבירים על מנת להתריע על כך. בכפוף לדין החל, המשתמש מוותר בזאת על כל זכות או דרישה אשר מחייבים חתימה (שאינה אלקטרונית) או מסירה של מסמכים שאינם אלקטרוניים, לרבותלעניין תיקונים ו/או שינויים בתנאים.

האתר והתוכן המוצע באתר

באתר זה מופיע מידע בסיסי וכללי ביחס לחברה, תחומי עיסוקה ומוצריה, לרבות תכנים נוספים כגון כתבות, מאמרים, המלצות, תמונות, סימנים מסחריים, לוגואים, עיצובים, תוכנה, אייקונים, גרפיקה, סרטונים וכדומה ביחס לתחומי עיסוק אלו (יחדיו יכונו להלן “התוכן”). בנוסף, באתר ניתן למצוא את פרטי יצירת הקשר עם החברה עבור משתמשים אשר ברצונם לקבל מידע נוסף וכן, במידה והינך מעוניין להיות חבר בהקהילה שלנו, ו/או להירשם לקבלת עדכונים ו/או להשתתף בפעילויות מסוימות אותן מציעה החברה, למלא את טופס ההרשמה הייעודי.

התוכן באתר אינו מהווה ייעוץ מקצועי ו/או רפואי: לתשומת לבך, התוכן המופיע באתר מוצע למשתמשים אך ורק כמידע כללי וכסקירה ביחס לתחומי העיסוק של החברה ומוצריה ובכל מקרה אין הוא מהווה, ואין להתייחס אליו, כייעוץ רפואי, אבחון או תחליף לייעוץ רפואי ו/או מקצועי. בהתאם לכך, אנו ממליצים למשתמשים להתייעץ ישירות עם רופא  ו/או הגורם המקצועי הרלוונטי בטרם קבלת כל החלטה או נקיטת כל פעולה. השימוש ו/או כל הסתמכות על התוכן באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש והחברה לא תשא בכל אחריות לכל החלטה או פעולה שנעשתה בהתבסס על התוכן באתר זה, אשר מוצע למשתמשים “as-is“. אין לראות בתוכן כפרסום ו/או המלצה ו/או עידוד לשימוש בקנאביס שלא למטרות רפואיות, שהינו שימוש אסור לפי חוק. השימוש בקנאביס רפואי הינו בהמלצת רופא מומחה ובהתאם לרישיון מתאים ממשרד הבריאות עפ”י חוק ולאחר קבלת הדרכה ראשונית בהתאם.

התוכן עשוי לכלול קישורים לאתרים של צדדים שלישיים ו/או תכנים של צדדים שלישיים (“אתרי צד שלישי” ו-“תוכן צד שלישי”, בהתאמה). בעת כניסה לאתר צד שלישי, המשתמש יהיה כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של אותו צד שלישי ועל כן מומלץ לעיין בקפידה בתנאים הרלוונטיים. המשתמש מאשר ומסכים כי: (1) לחברה אין כל  שליטה על אתרי צד שלישי ו/או על תוכן צד שלישי, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהם ואין החברה מחויבות לפקח על התכנים ו/או השירותים של אותם צדדים שלישיים; (2) כל תוכן צד שלישי ו/או תוכן המציג ו/או מפנה לאתרי צד שלישי אינו יחשב ככזה אשר מהווה אישור ו/או עידוד ו/או המלצה מטעם החברה ביחס לשירותי הצד השלישי; וכן (3)  החברה אינה מפקחת אחר אתרי צד שלישי ו/או תכני צד שלישי ואיננה אחראית, במישרין או בעקיפין, לחוקיות התוכן של צד שלישי, דיוק התוכן של הצדדים השלישיים ו/או לכל אובדן או נזק שייגרם כתוצאה משימוש או הסתמכותו של המשתמש  על כל אתר של צד שלישי או שירותים או מוצרים הזמינים שם, אשר הינם באחריותו הבלעדית של המשתמש.

קניין רוחני

האתר והתוכן (כהגדרתו לעיל), הינם בבעלות החברה או צדדים שלישיים והינם מוצגים לשימושו האישי והלא מסחרי של המשתמש בלבד ובכפוף להוראות התנאים. אין המשתמש רשאי להסיר ו/או למחוק כל הודעת זכויות יוצרים באתר ו/או כל סימן המעיד על זכויות כאמור.

הגבלות שימוש

השימוש באתר מיועד לבגירים מעל גיל 18 בלבד. המשתמש מצהיר ומתחייב כי הינו בן 18 לפחות ובעל כשרות משפטית להתחייב לתנאים אלה ולשימוש ולביצוע פעולות משפטיות מחייבות, בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ”ב-1962, ולפי כל דין וכן לא קיימת למשתמש כל מניעה חוקית או מניעה אחרת להתקשר בתנאים. במידה ואינך מעל גיל 18 ו/או אינך בעל כשרות משפטית, הנך נדרש שלא לעשות כל שימוש בשירותים.

המשתמש יעשה שימוש באתר בהתאם להוראות התנאים בלבד וכן בהתאם להוראות הדין הרלוונטי. המשתמש מסכים כי לא: (1) יעשה שימוש באתר באופן בלתי חוקי, שאינו הולם, בלתי מוסרי, בלתי מורשה ו/או כל שימוש לרעה ו/או שימוש לא סביר  ;(2) יעשה שימוש באתר באופן אשר ימנע מאחרים את אפשרות השימוש: (3) יעקוף, ישבית או יפריע למאפיינים הקשורים לאבטחה של האתר ולתפעולו התקין ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם אשר עלולים לפגוע או לגרום נזק; (4) ישתמש באתר על מנת לקדם, לנהל או לתרום לפעילות המפרה זכויות כלשהן, לרבות זכויות פרטיות; (5) יעתיק, יפיץ או ישעתק כל חלק מהאתר או ליצור יצירות נגזרות.

פרטיות

החברה מחויבת להגן על המידע אשר משתמשים חולקים איתה ו/או מעבירים לעיונה ו/או מידע אשר נאסף על ידי החברה במסגרת פעילות האתר. מדיניות הפרטיות  של החברה מתארת ​​את האופן שבו החברה אוספת ומשתמשת, במידע של המשתמש והיא מהווה חלק בלתי נפרד מהתנאים.

היעדר מצגים, הגבלת והסרת אחריות

למעט אם מצוין מפורשות בתנאים, האתר והתוכן ניתנים כמות שהם  (“AS-IS”), ועל בסיס זמינות (AS-AVAILABLE””), ללא כל אחריות, מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, ללא הגבלה, מצגים, התחייבויות והתאמה למטרה מסוימת. החברה אינה מתחייבת כי האתר  יפעל ללא שגיאות, הפרעות, הפסקות (זמניות או קבועות) או ללא וירוסים או קודים מזיקים אחרים ו/או כי יהיה חסין מפני גישה לא חוקית ו/או כי תקלות יתוקנו. החברה אינה מתחייבת כי התוכן יהיה נכון או מעודכן המשתמש מסכים כי החברה לא תישא באחריות כלפיו או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזקים הנובעים מבעיות טכניות ו/או כל הסתמכות על התוכן. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, עונשי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר ו/או היעדר יכולת לבצע שימוש. . החברה שומרת על הזכות לתקן ו/או לעדכן ו/או לבצע כל שינוי לאתר ו/או לתוכן וכן להפסיק את פעילות האתר ו/או כל חלק ממנו באופן זמני או לצמיתות, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש.

הדין החל

על תנאים אלו יחולו דיניה של מדינת ישראל וכל מחלוקת תידון בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב- יפו.

כללי

התנאים מהווים את מלוא ההסכמות בין הצדדים ביחס לשימוש באתר. במידה והוראה מהוראות התנאים, תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התנאים ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו. כל השתהות של החברה בקיום זכות המגיעה לה או אי עמידה שלה על זכות המגיעה לה לפי תנאי השימוש או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור של החברה על זכות כאמור . החברה תהיה רשאית להעביר ו/או להמחות, בכל עת, את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש לצד שלישי, ללא מתן הודעה אלא אם הודעה כאמור נדרשת עפ”י דין.

צור קשר

לכל שאלה לגבי האתר ניתן ליצור קשר עם החברה, כדלקמן:

קאנוניק בע”מ ח.פ. 516002912

כתובת: דרך גד פינקשטיין 13 רחובות

כתובת דוא”ל:  info@canonicbio.com